Cwmni Cemaes Cyf  © 2015

Croeso i Gemaes Welcome to Cemaes

… the most northerly village in Wales

… y pentref mwyaf gogleddol yng Nghymru

Welcome to Cemaes, the most northerly village in Wales. Today it is a peaceful harbour, but at one time it was a bustling industrial port.


Whether you are looking to relax and embrace the stunning sunsets, scenery and culture or want a more active adventure there's something for everyone to enjoy here in Cemaes.

Dyddiad / Date

Digwyddiad / Event

Lleoliad / Location

11/8 - 12/8/15

Sioe Môn / Anglesey Show

Cae Sioe Mona Showground

22/8/15

Gwyl Bwyd Môr Porthaethwy /

Menai Bridge Seafood Festival

Porthaethwy /

Menai Bridge

12/9 - 13/9/15

Gwyl Fwyd Biwmares /

Beaumaris Food Festival

Biwmares /Beaumaris

Os hoffech hybysebu digwyddiad lleol e-bostiwch cemaes@outlook.com

To advertise a local event please e-mail cemaes@outlook.com

BETH SYDD YMLAEN YM MÔN? / WHAT’S ON IN ANGLESEY?


BethWELCOME TO CEMAES’ OFFICIAL WEBSITECroeso i Gemaes, y pentref mwyaf gogleddol yng Nghymru. Heddiw mae Cemaes yn bentref tawel, ond ar un adeg roedd yn borthladd bywiog.

P’un ai ydych yn edrych am rywle i ymlacio ac i fwynhau’r machlud haul a’r golygfeydd godidog neu hyd yn oed os ydych yn edrych am weithgareddau mwy anturus y mae rhywbeth at ddant pawb yma yng Nghemaes.CROESO I WEFAN SWYDDOGOL CEMAESLlais Cemaes Voice

Darllenwch newyddlen Llais Cemaes /

Read Cemaes Voice newsletter

Loading...

DIGWYDDIADAU YNG NGHEMAES? - cliciwch yma /


WHAT’S ON IN CEMAES?

- click here

More about the Isle of Anglesey by clicking on the logo below / Mwy o wybodaeth am Ynys Môn cliciwch ar y logo isodo