Cwmni Cemaes Cyf  © 2016

Croeso i Gemaes Welcome to Cemaes

… the most northerly village in Wales

… y pentref mwyaf gogleddol yng Nghymru

Welcome to Cemaes, the most northerly village in Wales. Today it is a peaceful harbour, but at one time it was a bustling industrial port.


Whether you are looking to relax and embrace the stunning sunsets, scenery and culture or want a more active adventure there's something for everyone to enjoy here in Cemaes.

Os hoffech hybysebu digwyddiad lleol e-bostiwch cemaesbay@live.co.uk

To advertise a local event please e-mail cemaesbay@live.co.uk

BETH SYDD YMLAEN YM MÔN? / WHAT’S ON IN ANGLESEY?

Cliciwch yma / Click hereWELCOME TO CEMAES’ OFFICIAL WEBSITEDarllenwch newyddlen Llais Cemaes /

Read Cemaes Voice newsletter

Loading...

DIGWYDDIADAU YNG NGHEMAES? - cliciwch yma //

WHAT’S ON IN CEMAES? - click here

More about the Isle of Anglesey by clicking on the logo below / Mwy o wybodaeth am Ynys Môn cliciwch ar y logo isodo

If you have a local event to promote or an interesting story you’d like to share please let us know - we may be able to include in the next issue of Cemaes Voice.

Os oes gennych  ddigwyddiad lleol neu stori diddorol i’w rhannu yna rhwoch wybod i ni - mi allen ni eu cynnwys yn y rhifyn nesaf o Llais Cemaes //

Croeso i Gemaes, y pentref mwyaf gogleddol yng Nghymru. Heddiw mae Cemaes yn bentref tawel, ond ar un adeg roedd yn borthladd bywiog.

P’un ai ydych yn edrych am rywle i ymlacio ac i fwynhau’r machlud haul a’r golygfeydd godidog neu hyd yn oed os ydych yn edrych am weithgareddau mwy anturus y mae rhywbeth at ddant pawb yma yng Nghemaes.CROESO I WEFAN SWYDDOGOL CEMAES